ÂŞİYAN - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ÂŞİYAN ile İLİŞKİLİ MADDELER

آشيان
Kurucularından
ÇANKI, Mustafa Namık
Türk felsefecisi, lugatçı ve eğitimci.
Yayımlandığı dönem
MEŞRUTİYET
Osmanlılar’da anayasal saltanat dönemi (1876-1922).
Yazar kadrosunda öne çıkan isimlerin, içinden geldiği edebiyat çevresi
SERVET-i FÜNÛN
1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyât-ı Cedîde topluluğunun yayın organı olan sanat ve edebiyat dergisi.
Başyazarı
CENAB ŞAHABEDDİN
Servet-i Fünûn dönemi şair ve nesir yazarı.
Şair ve yazarlarından
AHMED ŞUAYB
Edebî tenkit sahasındaki seviyeli makaleleriyle tanınan Servet-i Fünûn dönemi yazarı.
Şair ve yazarlarından
ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN
Tanzimat’tan sonraki yenileşme devri Türk edebiyatının tanınmış şair ve tiyatro yazarı.
Şair ve yazarlarından
TEVFİK FİKRET
Edebiyât-ı Cedîde şairi.
Şair ve yazarlarından
YALÇIN, Hüseyin Cahit
Gazeteci, hikâye ve roman yazarı, edebiyat eleştirmeni.
Şair ve yazarlarından
AHMED HÂŞİM
Türk şairi ve deneme yazarı.
Şair ve yazarlarından
İSMÂİL SAFÂ
Şair ve yazar.
Şair ve yazarlarından
YÖNTEM, Ali Canip
Edebiyat tenkitçisi, şair ve yazar.
Şair ve yazarlarından
CELÂL SAHİR EROZAN
Servet-i Fünûn ve II. Meşrutiyet devri şair ve yazarı.
Şair ve yazarlarından
KİLİSLİ RİFAT BİLGE
Filolog, Türk dili ve edebiyatı araştırmacısı, kitâbiyat uzmanı, eğitimci.
Şair ve yazarlarından
GÖVSA, İbrahim Alâeddin
Biyografi ve ansiklopedi çalışmalarıyla tanınan yazar, eğitimci ve şair.
Yazarlarından
ÖMER SEYFEDDİN
Türk hikâyecisi, dilci ve fikir adamı.
Yazarlarından
ADIVAR, Halide Edip
II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi Türk kadın yazarı ve romancı.
Yazarlarından
FERÎD VECDÎ
Mısırlı ilim ve fikir adamı.
Yazarlarından
US, Hakkı Tarık
Kendi adıyla anılan bir kütüphanesi olan gazeteci ve yazar.
Şairlerinden
FAİK ÂLİ OZANSOY
Servet-i Fünûn devri şairlerinden.
Şairlerinden
BOZTEPE, Halil Nihat
Son devir Türk edebiyatında daha çok mizah ve hicivleriyle tanınan şair.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER