ATALAY, Besim - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ATALAY, Besim ile İLİŞKİLİ MADDELER

Türkçe’ye tercüme ederek yayımladığı eserlerden
DÎVÂNÜ LUGĀTİ’t-TÜRK
Kâşgarlı Mahmud tarafından Araplar’a Türkçe’yi öğretmek ve Türkçe’nin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek maksadıyla yazılan ilk Türk dili sözlüğü.
Türkçe’ye tercüme ederek yayımladığı eserlerden
et-TUHFETÜ’z-ZEKİYYE
Memlük Kıpçak Türkçesi sözlüğü ve dil bilgisi kitabı.
Edisyon kritiğini yaptığı eser
ABUŞKA LUGATI
XVI. yüzyıl ortalarında Çağatay Türkçesi’nden Osmanlı Türkçesi’ne Anadolu’da düzenlenen bir sözlük.
Yazarları arasında yer aldığı dergilerden
TÜRK YURDU
1911 yılından itibaren İstanbul ve Ankara’da yayımlanan Türkçü dergi.
Yazarları arasında yer aldığı dergilerden
ÇINARALTI
Orhan Seyfi Orhon tarafından çıkarılan haftalık Türkçü fikir ve sanat dergisi.
Yazarları arasında yer aldığı dergilerden
AZERBAYCAN YURT BİLGİSİ
İstanbul’da yayımlanan aylık tarih, edebiyat ve sanat dergisi.
Çağdaşı
KİLİSLİ RİFAT BİLGE
Filolog, Türk dili ve edebiyatı araştırmacısı, kitâbiyat uzmanı, eğitimci.
Görüşleri üzerine eser yazan isim
SAĞMAN, Ali Rıza
Tarihçi, hânende, mevlidhan ve bestekâr.
Uzun yıllar üyelik yaptığı kurum
TÜRK DİL KURUMU
Türk dili konusunda araştırma ve yayın yapmak amacıyla esası 1932’de oluşturulan kurum.
Hakkında eser yazdığı tasavvuf geleneği
BEKTAŞÎLİK
XIII. yüzyılda Kalenderîlik içinde teşekküle başlayıp XV. yüzyılın sonlarında Hacı Bektâş-ı Velî an‘aneleri etrafında Anadolu’da ortaya çıkan bir tarikat.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER