AYNEYN - TDV İslâm Ansiklopedisi

AYNEYN

عينين
Müellif:
AYNEYN
Müellif: AHMET ÖNKAL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 21.06.2021
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ayneyn
AHMET ÖNKAL, "AYNEYN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ayneyn (21.06.2021).
Kopyalama metni

Adını, eteğinde bulunan iki su kaynağından (ayn) aldığı tahmin edilen Ayneyn tepesi, Medine’nin 5 km. kuzeyinde Uhud dağına çok yakın bir mevkide bulunmakta ve aralarında Kanat vadisi yer almaktadır. Uhud Savaşı’nda (625) Hz. Peygamber sol tarafına aldığı bu tepeye, düşman kuvvetlerinin arkadan saldırmalarını ve Medine’ye girmelerini önlemek için Abdullah b. Cübeyr kumandasında elli kişilik bir okçu birliği yerleştirmişti. Bundan dolayı kaynaklarda “Cebelü’r-rumât” (okçular tepesi) diye de anılır. Hz. Peygamber’in kesin emrine rağmen okçuların burayı terketmesi savaşın neticesini değiştirdiği için bu güne “yevmü Ayneyn”, bu yıla da “âmü Ayneyn” (Buhârî, “Meġāzî”, 23) denilmiştir (daha geniş bilgi için bk. UHUD GAZVESİ). Ayrıca Bahreyn’de Ayneyn adını taşıyan bir akarsu, Yemen’de de bir dağ bulunduğu kaynaklarda zikredilmektedir.


BİBLİYOGRAFYA

Buhârî, “Meġāzî”, 23.

, III, 62.

, II, 39-42.

, II, 507-510.

, IV, 173-174, 180.

M. Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları ve Savaş Meydanları (trc. Salih Tuğ), İstanbul 1981, s. 104, 108-114.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 4. cildinde, 270 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER