AYNİ, Mehmet Ali - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

AYNİ, Mehmet Ali ile İLİŞKİLİ MADDELER

Kayınpederi
SIRRI PAŞA
Osmanlı devlet adamı, edip, şair ve âlim.
Kayınvalidesi
LEYLÂ HANIM
Türk mûsikisi bestekârı, şair.
Görev yaptığı ve hakkında eser yazdığı kurum
DÂRÜLFÜNUN
Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda kurulan yüksek öğretim müessesesi.
Üyesi olduğu cemiyet
ISTILÂHÂT-ı İLMİYYE ENCÜMENİ
Batı kaynaklı terimlere Türkçe karşılıklar bulmak üzere 1913 yılında İstanbul’da kurulan cemiyet.
Çağdaşı
BABANZÂDE AHMED NAİM
Müderris, mütercim, fikir adamı ve yazar.
İstifade ettiği şahıslardan
İSMAİL SAİB SENCER
Son dönem âlim ve hâfız-ı kütüblerinden.
Fikirlerini eleştirdiği şair
TEVFİK FİKRET
Edebiyât-ı Cedîde şairi.
Yazılar yazdığı dergi
DÂRÜLFÜNUN İLÂHİYAT FAKÜLTESİ MECMUASI
İstanbul Dârülfünunu İlâhiyat Fakültesi tarafından 1925-1933 yılları arasında çıkarılan ilmî mecmua.
Yazılar yazdığı dergi
DÂRÜLFÜNUN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MECMUASI
İstanbul Dârülfünunu Edebiyat Fakültesi tarafından 1916-1933 yılları arasında çıkarılan ilmî mecmua.
Benimsediği ideoloji
İSLÂMCILIK
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan dinî-siyasî ideoloji.
Çağdaşı
GÖKALP, Ziya
Türkçülük akımının nazariyatçısı, fikir adamı, sosyolog ve eğitimci.
Çağdaşı
HÜSEYİN VASSÂF
Sefîne-i Evliyâ-i Ebrâr adlı eseriyle tanınan tasavvuf tarihçisi, mutasavvıf.
Çağdaşı
ERİŞİRGİL, Mehmet Emin
Felsefeci, eğitimci ve siyaset adamı.
İstanbul Kütüphaneleri Tasnif Komisyonu başkanlığı görevindeki halefi
TÜZÜNER, Abdullah Âtıf
Son dönem dil ve din âlimlerinden.
Yazılar yazdığı dergi
MİLLÎ MECMUA
Cumhuriyet’in ilk yıllarında yayımlanan fikir, edebiyat ve sanat dergisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER