AYNİYAT DEFTERİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

AYNİYAT DEFTERİ

Müellif:
AYNİYAT DEFTERİ
Müellif: NECATİ AKTAŞ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 27.02.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ayniyat-defteri
NECATİ AKTAŞ, "AYNİYAT DEFTERİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ayniyat-defteri (27.02.2024).
Kopyalama metni

Bu tezkirelerin çoğunun müsveddelerini Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Bâbıâli Evrak Odası vesikaları arasında bulmak mümkündür. Arşivde 1227-1313 (1812-1895) yıllarını kapsayan bu türden 1719 defter mevcut olup bunlar tarih araştırıcıları için önemli belgelerdir. Bu defterler sayesinde XIX. yüzyılda eyaletlerin durumu, Osmanlı müesseselerinin ve bürokrasisinin işleyişi hakkında ayrıntılı bilgiler elde etmek mümkün olmaktadır.


BİBLİYOGRAFYA

Midhat Sertoğlu, Muhteva Bakımından Başvekâlet Arşivi, Ankara 1955, s. 45-50.

Atilla Çetin, Başbakanlık Arşivi Kılavuzu, İstanbul 1979, s. 78-83.

Necati Aktaş – İsmet Binark, el-Arşîfü’l-ʿOs̱mânî, Amman 1406/1986, s. 221.

Eşref Eşrefoğlu, “Bâb-ı Âlî Evrak Odası”, , sy. 7-8 (1976-77), s. 225.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 4. cildinde, 277-278 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER