BÂB-ı DEFTERÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

BÂB-ı DEFTERÎ

bk. DEFTERDAR
Osmanlılar’da maliye teşkilâtının başı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER