BÂB-ı FETVÂ - TDV İslâm Ansiklopedisi

BÂB-ı FETVÂ

bk. BÂB-ı MEŞÎHAT
Osmanlı Devleti’nde özellikle Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından sonra şeyhülislâmların resmî dairelerine verilen ad.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER