BAHÇELİK KÖPRÜSÜ - TDV İslâm Ansiklopedisi

BAHÇELİK KÖPRÜSÜ

Müellif:
BAHÇELİK KÖPRÜSÜ
Müellif: SEMAVİ EYİCE
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 13.04.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/bahcelik-koprusu
SEMAVİ EYİCE, "BAHÇELİK KÖPRÜSÜ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/bahcelik-koprusu (13.04.2024).
Kopyalama metni

İşkodra-Şengin yolunda bulunan köprünün yapımına 1307 (1889-90) yılında vali Bahri Paşa zamanında başlanmış, Abdülkerim Paşa zamanında bitirilmiştir. 114 m. uzunluğunda olan bu köprü hakkında başka bir bilgi edinmek mümkün olmadığı gibi günümüzdeki durumu da bilinmemektedir.


BİBLİYOGRAFYA

İşkodra Vilâyeti Salnâmesi, İstanbul 1310, s. 77.

Yıldız Sarayı Fotoğraf Albümleri, İÜ Ktp., nr. 90.444.

Cevdet Çulpan, Türk Taş Köprüleri, Ankara 1975, s. 229.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 4. cildinde, 481-482 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER