BAHRAN GAZVESİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

BAHRAN GAZVESİ

غزوة بحران
Müellif:
BAHRAN GAZVESİ
Müellif: AHMET ÖNKAL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 28.02.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/bahran-gazvesi
AHMET ÖNKAL, "BAHRAN GAZVESİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/bahran-gazvesi (28.02.2024).
Kopyalama metni

Hz. Peygamber, hicretin yirmi yedinci ayı başlarında (Cemâziyelevvel 3 / Kasım 624), Hicaz bölgesinin maden havzası olan ve Medine’ye 200 kilometrelik bir mesafede bulunan Bahran (bazı kaynaklara göre Buhran) bölgesindeki Süleymoğulları’nın (Benî Süleym) müslümanlara karşı asker topladıklarını haber aldı. Medine’de yerine İbn Ümmü Mektûm’u vekil bırakarak 300 kişilik bir kuvvetle Bahran’a doğru yola çıktı. Bunu haber alan Süleymoğulları çevreye dağılıp kaçtılar. Bölgede bir süre kalan Hz. Peygamber, karşısında herhangi bir kuvvet göremeyince on gün süren bu seferden sonra tekrar Medine’ye döndü. Seferin iki ay sürdüğüne dair rivayetler de vardır. Bazı kaynaklar bu gazvenin Kureyş’e karşı, bazıları da hem Kureyş hem de Benî Süleym’e karşı yapıldığını belirtirler.


BİBLİYOGRAFYA

, I, 3, 8.

, III, 46.

, II, 35-36.

, II, 487.

, I, 341.

, IV, 3.

, I, 416.

Abdülvehhâb el-Advânî, “el-Ġazevâtü’n-nebeviyye”, el-Mevrid, X/4, Bağdad 1981, s. 539.

Abdülkayyûm, “Buḥrân”, , IV, 83.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 4. cildinde, 491 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER