BÂLİŞ - TDV İslâm Ansiklopedisi

BÂLİŞ

بالش
Müellif:
BÂLİŞ
Müellif: DİA
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Erişim Tarihi: 31.01.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/balis
DİA, "BÂLİŞ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/balis (31.01.2023).
Kopyalama metni

Cengiz Han devrinde kullanılan bâlişler altın ve gümüş olarak basılmıştır. Bâliş, Moğollar’ın birbirinden ayrı küçük devletler haline gelmesinden sonra XIV. yüzyılda Çin’de ve İlhanlılar tarafından da İran’da kullanılmıştır. Tarihçi Atâ Melik Cüveynî, Vassâf ve Cûzcânî eserlerinde bu para biriminin dinar, dirhem ve miskal karşılığı değerini farklı olarak vermektedirler. Bu farklılık muhtemelen bâlişin değişik zamanlarda değer kazanması veya kaybetmesinden kaynaklanmaktadır. Meselâ Vassâf altın bâlişin (bâliş-i surh) 2000 dinara, gümüş bâlişin ise 200 dinara tekabül ettiğini belirtmektedir. Buna göre gümüş bâlişin altının onda biri değerinde olduğu anlaşılmaktadır. Kâğıt para olarak bâliş ise 10 veya 6 dinar değerinde idi.


BİBLİYOGRAFYA

Vassâf, Târih, Bombay 1269/1853, s. 22, 506.

, s. 332.

a.mlf., “Bālis̲h̲”, , I, 996.

Zeki Velidi Togan, “Moğollar Devrinde Anadolu’nun İktisadî Vaziyeti”, , I (1931), s. 12.

W. Barthold, “Bâliş”, , II, 280.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul’da basılan 5. cildinde, 22 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER