BALTACIOĞLU, Ismayıl Hakkı - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

BALTACIOĞLU, Ismayıl Hakkı ile İLİŞKİLİ MADDELER

Hat hocalarından
AKDİK, Kâmil
Son dönemin “reîsülhattâtîn” unvanlı meşhur hattatı.
Hat hocalarından
SÂMİ EFENDİ, İsmâil Hakkı
Osmanlı celî ta‘lik ve celî sülüs hattının son büyük üstadı.
Hakkında eser verdiği alan
TÂLİM ve TERBİYE
Yazarları arasında yer aldığı dergilerden
HAYAT
Kuruluş yıllarında Cumhuriyet düşüncesinin sesi olarak yayımlanan fikir ve edebiyat dergisi.
Yazarları arasında yer aldığı dergilerden
İSTANBUL
İstanbul halkevleri tarafından Aralık 1943 - Aralık 1948 tarihleri arasında yayımlanan fikir, sanat, edebiyat ve kültür dergisi.
Yazarları arasında yer aldığı dergilerden
ŞEHBÂL
1909-1914 yılları arasında yayımlanan magazin ve fikir dergisi.
Yazarları arasında yer aldığı dergilerden
TÜRK DÜŞÜNCESİ
Peyami Safa’nın (ö. 1961) 1953-1960 yılları arasında çıkardığı düşünce ve sanat dergisi.
Yazarları arasında yer aldığı dergilerden
TÜRK YURDU
1911 yılından itibaren İstanbul ve Ankara’da yayımlanan Türkçü dergi.
Görüşlerinin yer aldığı dergi
MİLLÎ MECMUA
Cumhuriyet’in ilk yıllarında yayımlanan fikir, edebiyat ve sanat dergisi.
Yayın çizgisine karşı çıktığı dergi
KADRO
1932-1935 yılları arasında yayımlanan aylık fikrî ve siyasî dergi.
Birlikte çalıştığı isimlerden
AĞAOĞLU, Ahmet
Türk gazetecisi ve siyaset adamı.
Birlikte çalıştığı isimlerden
AKÇURA, Yusuf
Türk siyaset adamı, tarihçi ve yazar.
Birlikte çalıştığı isimlerden
GÖKALP, Ziya
Türkçülük akımının nazariyatçısı, fikir adamı, sosyolog ve eğitimci.
Birlikte çalıştığı isimlerden
SÂTI‘ el-HUSRÎ
Arap asıllı Osmanlı eğitimcisi ve Arap milliyetçisi.
İlmî sohbetlerde bir araya geldiği isimlerden
YÖRÜKÂN, Yusuf Ziya
İstanbul Dârülfünunu ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi öğretim üyelerinden.
Çağdaşı
YAZIR, Mahmut Bedrettin
Kalem Güzeli adlı eseriyle tanınan hattat.
Hakkında eser hazırlayan isim
SAĞMAN, Ali Rıza
Tarihçi, hânende, mevlidhan ve bestekâr.
Müdavimleri arasında yer aldığı kültür merkezi
DİREKLERARASI
İstanbul’un XIX. yüzyıldaki en önemli kültür ve sanat merkezlerinden biri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER