BAŞDEFTERDAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

BAŞDEFTERDAR

bk. DEFTERDAR
Osmanlılar’da maliye teşkilâtının başı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER