BEDREDDİN el-HASENÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

BEDREDDİN el-HASENÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

بدر الدين الحسني
Soyundan geldiği âlim
CEZÛLÎ, Muhammed b. Süleyman
Şâzeliyye-Cezûliyye tarikatının kurucusu Kuzey Afrikalı sûfî.
Talebesi
ABDÜLKĀDİR el-MAĞRİBÎ
Tanınmış Suriyeli yazar, dil ve din bilgini.
Talebesi
EBÜ’l-YÜSR ÂBİDÎN
Suriye müftüsü, Hanefî âlimi.
Talebesi
YA‘KŪBÎ, İbrâhim b. İsmâil
Suriyeli âlim ve Şâzeliyye şeyhi.
Talebesi
FERFÛR, Muhammed Sâlih
Suriyeli âlim.
Talebesi
HASAN HABENNEKE el-MEYDÂNÎ
Suriyeli âlim ve eğitimci.
Üzerine şerh yazdığı eser
MUĞNİ’l-LEBÎB
İbn Hişâm en-Nahvî’nin (ö. 761/1360) Arap gramerine dair eseri.
Üzerine şerh yazdığı eser
KATRÜ’n-NEDÂ
İbn Hişâm en-Nahvî’nin (ö. 761/1360) nahve dair eseri.
Üzerine şerh yazdığı eser
ŞÜZÛRÜ’z-ZEHEB
İbn Hişâm en-Nahvî’nin (ö. 761/1360) nahve dair eseri.
Üzerine şerh yazdığı eser
el-CÂMİU’s-SAHÎH
Buhârî’nin (ö. 256/870) Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en güvenilir kitap olarak kabul edilen, sahih hadisleri toplayan eseri.
Üzerine haşiye yazdığı eser
NUHBETÜ’l-FİKER
İbnü’s-Salâh eş-Şehrezûrî’nin hadis usulüne dair Muḳaddime adlı kitabına İbn Hacer el-Askalânî’nin (ö. 852/1449) yazdığı muhtasar.
Üzerine haşiye yazdığı eser
el-MUHTASAR
İbnü’l-Hâcib’in (ö. 646/1249) fıkıh usulüne dair eseri.
Üzerine haşiye yazdığı eser
TEFSÎRÜ’l-CELÂLEYN
Celâleddin el-Mahallî’nin (ö. 864/1459) yarım bırakıp Celâleddin es-Süyûtî’nin (ö. 911/1505) tamamladığı Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER