BEKİR b. HÂRİSE - TDV İslâm Ansiklopedisi

BEKİR b. HÂRİSE

بكر بن حارثة
BEKİR b. HÂRİSE
Müellif: İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Erişim Tarihi: 21.09.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/bekir-b-harise
İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN, "BEKİR b. HÂRİSE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/bekir-b-harise (21.09.2023).
Kopyalama metni

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Kendisinden nakledildiğine göre bir seriyyede düşmanla savaşırken bir düşman askeri müslüman olduğunu söyleyerek kendisini öldürmemesini istemiş, fakat o bu sözleri dikkate almayıp askeri öldürmüştü. Durumu öğrenen Hz. Peygamber Bekir’e kızdı ve onu yanından uzaklaştırdı. Ardından, “Bir müminin diğer mümini yanılma hali dışında öldürmeye hakkı yoktur” (en-Nisâ 4/92) meâlindeki âyet nâzil oldu. Bunun üzerine Hz. Peygamber kendisini affederek tekrar huzuruna kabul etti. Sözü edilen âyetin Câhiliye döneminde kendisine işkence eden Hâris b. Yezîd’i müslüman olmadığı zannıyla öldüren Ayyâş b. Ebû Rebîa veya kılıcını kaldırdığı sırada müslüman olduğunu söyleyen birini öldüren Ebü’d-Derdâ hakkında nâzil olduğuna dair rivayetler de bulunmaktadır.

Müşriklerle çarpıştığı bir gün Hz. Peygamber Bekir b. Hârise’ye, “Bugün ne yaptın?” diye sorunca o da, “Mızrak sesleriyle onları ürküttüm” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber ona Birbîr (borazancı) adını verdi.

Bekir b. Hârise’nin nerede ve ne zaman öldüğü bilinmemektedir.


BİBLİYOGRAFYA

Mâverdî, en-Nüket ve’l-ʿuyûn (nşr. Hıdr Muhammed Hıdr), Küveyt 1402/1982, I, 414.

, I, 240.

, I, 534.

, I, 163, 295.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul’da basılan 5. cildinde, 362 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER