BEKKÂ (Benî Bekkâ) - TDV İslâm Ansiklopedisi

BEKKÂ (Benî Bekkâ)

بنو البكّاء
Müellif:
BEKKÂ (Benî Bekkâ)
Müellif: AHMET ÖNKAL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Erişim Tarihi: 28.02.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/bekka-beni-bekka
AHMET ÖNKAL, "BEKKÂ (Benî Bekkâ)", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/bekka-beni-bekka (28.02.2024).
Kopyalama metni

Kabileye adını veren ve Âmir b. Sa‘saa soyundan gelen Bekkâ b. Âmir’in asıl adı Amr veya Rebîa’dır. Nesep silsilesi ise Amr (Rebîa) b. Âmir b. Rebîa b. Âmir b. Sa‘saa şeklindedir. Kabileyi Bekkâ’nın oğulları meydana getirmiştir.

Hicretin 9. (630) yılında Bekkâoğulları’nı temsilen o günlerde 100 yaşında bulunan Muâviye b. Sevr ile oğlu Bişr ve Fücey‘ b. Abdullah’tan meydana gelen üç kişilik bir heyet Medine’ye gelerek Hz. Peygamber’le görüştü ve onun iltifatlarına mazhar oldu. Bunlar kabileleri adına Hz. Peygamber’den bir emannâme alarak geri döndüler.

İlk zamanlar Basra-Mekke yolu üzerinde bulunan Felce adlı bir bölgede oturan Bekkâ kabilesi Kûfe kurulunca buraya yerleşti.


BİBLİYOGRAFYA

, I, 304-305.

, III, 122; IV, 46.

, II, 270.

, IV, 272.

Kalkaşendî, Nihâyetü’l-ereb, Beyrut 1405/1984, s. 53.

Kehhâle, Muʿcemü ḳabâʾili’l-ʿArab, Beyrut 1402/1982, I, 90.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul’da basılan 5. cildinde, 363 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER