BEL BAĞLAMAK - TDV İslâm Ansiklopedisi

BEL BAĞLAMAK

bk. ŞED
Fütüvvet ve tarikat ehline has tasavvufî-folklorik bir gelenek.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER