BENNÂ, Hasan b. Ahmed - TDV İslâm Ansiklopedisi

BENNÂ, Hasan b. Ahmed

bk. HASAN el-BENNÂ
İhvân-ı Müslimîn teşkilâtının kurucusu Mısırlı fikir ve mücadele adamı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER