BEYAZ ÜZERİNE HATT-ı HÜMÂYUN - TDV İslâm Ansiklopedisi

BEYAZ ÜZERİNE HATT-ı HÜMÂYUN

bk. HATT-ı HÜMÂYUN
Osmanlı diplomatiğinde padişahın kendi el yazısı ile yazılmış emirleri için kullanılan bir tabir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER