BEYLEKĀNÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

BEYLEKĀNÎ

bk. MÜCÎRÜDDÎN-i BEYLEKĀNÎ
İranlı şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER