BÎCAN, Ahmed - TDV İslâm Ansiklopedisi

BÎCAN, Ahmed

bk. AHMED BÎCAN
Envârü’l-âşıkīn adlı eseriyle tanınan âlim ve mutasavvıf.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER