BİBLİYOGRAFYA - TDV İslâm Ansiklopedisi

BİBLİYOGRAFYA

bk. KİTÂBİYAT
Bir eserin telifinde başvurulan kaynaklar; eserleri tanıtan sistematik listeler, yazılar ve bunlar etrafında gelişen bilim dalı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER