BOĞAZKÖPRÜ - TDV İslâm Ansiklopedisi

BOĞAZKÖPRÜ

Müellif:
BOĞAZKÖPRÜ
Müellif: SEMAVİ EYİCE
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Erişim Tarihi: 25.02.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/bogazkopru
SEMAVİ EYİCE, "BOĞAZKÖPRÜ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/bogazkopru (25.02.2024).
Kopyalama metni

Sivas’ın 10 km. kadar doğusunda Kızılırmak üzerindedir. Yaptıran kişi ve yapım tarihi hakkında açık bilgi bulunmayan köprünün bazı kaynaklarda Ortaçağ’a ait olduğu söylenmekte ise de eser üzerinde yapılan yeni bir araştırma, kitâbesinden 1525 yılında inşa edildiğinin anlaşıldığını haber vermektedir (Tunç, s. 34-36). Bir taşı üzerinde görülen Eustatheos adıyla 1910 rakamından, bu tarihte bir Rum usta veya kalfa tarafından tamir edildiği sanılmaktadır.

Köprünün uzunluğu 102 m., genişliği 4,45 metredir. Kesme taştan inşa edilmiş olup muntazam yontulmuş korkuluklar ve sivri kemerli altı göze sahiptir. En geniş kemer açıklığı 9 m. kadardır. Kemerlerin aralarındaki ayaklarda menba tarafında üçgen sel yaranlar vardır ve bunlar mansap tarafında yarım yuvarlaktır. Köprünün Karayün istikametindeki ucunda yine muntazam kesme taşlardan yapılmış küçük bir oda bulunmaktadır. Odanın, kitâbenin de üzerinde yer aldığı yayvan kemerli girişi itinalı bir işçilikle yapılmış ve sade bir silme ile çerçevelenmiştir.


BİBLİYOGRAFYA

Max van Berchem – Halil Edhem, Matériaux pour un Corpus inscriptionum Arabicarum III: Asie Mineure, Le Caire 1910, s. 1, not 1, lv. VII.

A. Gabriel, Monuments Turcs d’Anatolie, Paris 1934, II, 165.

Cevdet Çulpan, Türk Taş Köprüleri, Ankara 1975, s. 68, rs. 39.

Gülgün Tunç, Taş Köprülerimiz, Ankara 1978, s. 34-36.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul’da basılan 6. cildinde, 265 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER