BÜCEYR b. BECRE

بجير بن بجرة
Müellif:
BÜCEYR b. BECRE
Müellif: MÜCTEBA UĞUR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
İlk Yayın Tarihi: 1992
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 28.03.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/buceyr-b-becre
MÜCTEBA UĞUR, "BÜCEYR b. BECRE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/buceyr-b-becre (28.03.2020).
Kopyalama metni

Kaynaklarda hakkında fazla bilgi bulunmayan Büceyr’in ilk olarak Tebük Seferi’ne katıldığı bilinmektedir. Hz. Peygamber Tebük’te bulunduğu sırada Halid b. Velîd kumandasındaki Büceyr’in de dahil olduğu 400 kişilik bir birliği, Dûmetülcendel bölgesinin reisi Ükeydir b. Abdülmelik’i yakalayıp getirmekle görevlendirdi. Hz. Peygamber’in önceden haber verdiği şekilde Ükeydir’i yaban sığırı avlarken yakaladılar. Büceyr bu olayı anlatan şiirini Hz. Peygamber’in huzurunda okuyunca Resûl-i Ekrem onu çok beğendi ve kendisine “ağzına sağlık” diye dua etti. Bu dua bereketiyle doksan yaşındayken bile Büceyr’in bir tek dişinin dökülmediği rivayet edilir. Hz. Ebû Bekir devrindeki ridde olaylarına dair şiirleri bulunan Büceyr Kādisiye Savaşı’nda şehid düşmüştür.


BİBLİYOGRAFYA

, III, 1026-1027.

, IV, 170.

, I, 68.

, I, 196.

İbn Seyyidünnâs, Mineḥu’l-midaḥ (nşr. İffet Visâl Hamza), Dımaşk 1407/1987, s. 53-54.

Zehebî, Tecrîdü esmâʾi’ṣ-ṣaḥâbe, Kahire 1971, I, 43.

, I, 268-269.

Ali Fehmi Câbic, Ḥüsnü’ṣ-ṣahâbe, İstanbul 1324, I, 225.

, IX, 219.

Bu madde ilk olarak 1992 senesinde İstanbul'da basılan TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 6. cildinde, 480 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.