BÜKEYR (Benî Bükeyr) - TDV İslâm Ansiklopedisi

BÜKEYR (Benî Bükeyr)

بنو بكير
BÜKEYR (Benî Bükeyr)
Müellif: ABDÜLKERİM ÖZAYDIN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Erişim Tarihi: 08.12.2022
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/bukeyr-beni-bukeyr
ABDÜLKERİM ÖZAYDIN, "BÜKEYR (Benî Bükeyr)", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/bukeyr-beni-bukeyr (08.12.2022).
Kopyalama metni

Mekke’deki evlerini olduğu gibi bırakıp Hz. Peygamber’in ardından Medine’ye hicret eden kabilelerden biridir. Kabileye adını veren Bükeyr (bazı kaynaklarda Ebü’l-Bükeyr) b. Abdüyâlîl’in İyâs, Hâlid, Âkıl ve Âmir adlarını taşıyan dört oğlu Dârülerkam’da müslüman olarak Resûlullah’a biat etmişlerdi. Dördü de Bedir Gazvesi’ne katılan bu kardeşlerden Âkıl savaş sırasında Mâlik b. Züheyr el-Cüşemî tarafından şehid edildi. Onlardan başka Bedir Savaşı’na katılan dört kardeş bulunmadığı için Muâviye ensara karşı kendileriyle iftihar ederdi. Uhud gazilerinden olan Hâlid Recî’de şehid edildi (4/625). İyâs ile Âmir Uhud ve Hendek savaşlarına ve diğer gazvelere katıldılar. Âmir Yemâme’de şehid oldu, Mısır fethine iştirak eden İyâs ise 34’te (654-55) vefat etti.


BİBLİYOGRAFYA

, “bkr” md.

, s. 146.

, II, 477, 499.

, III, 388-390.

, s. 591.

, s. 183.

, I, 89.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul’da basılan 6. cildinde, 484 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER