BÜLBÜL ŞAH - TDV İslâm Ansiklopedisi

BÜLBÜL ŞAH

بلبل شاه
Müellif:
BÜLBÜL ŞAH
Müellif: NİHAT AZAMAT
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 18.08.2022
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/bulbul-sah
NİHAT AZAMAT, "BÜLBÜL ŞAH", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/bulbul-sah (18.08.2022).
Kopyalama metni

Sühreverdiyye şeyhlerinden Şah Ni‘metullah Fârsî’nin mürididir. Moğol istilâsı yüzünden şeyhi ve beraberlerindeki 1000 kişi ile birlikte Türkistan’dan Raca Suhâdivâ (1301-1320) idaresindeki Keşmir’e hicret etti. Bu yıllarda iktidarı ele alan Prens Rinçana Budist idi. Bülbül Şah, Budizm ve halkın dini olan Hinduizm’le tatmin olmayan Rinçana’ya İslâm’ı anlattı. Rinçana müslüman olup Sadreddin adını aldı. Bülbül Şah, Sadreddin’in tebaasından yaklaşık 10.000 kişinin İslâm’a girmesine vesile oldu. Emîr Sadreddin Bülbül Şah için yaptırdığı hankaha zengin vakıflar tahsis etti ve bunların geliriyle bir aşevi kurdu. Bir ara harap olan aşevi daha sonraları onarılmış ve dârülaceze olarak kullanılmıştır. Emîr Sadreddin’in dârülacezenin yanında yaptırdığı mescid Keşmir’in ilk mescididir. Bülbül Şah bu mescidin yakınlarında inşa edilen türbede medfundur.


BİBLİYOGRAFYA

, II, 49.

A. Schimmel, Islam in the Indian Subcontinent, Leiden-Köln 1980, s. 44.

, I, 351.

Mohibbul Hasan, “Bulbul S̲h̲āh”, , s. 156.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul’da basılan 6. cildinde, 486-487 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER