BÜSR b. SÜFYÂN - TDV İslâm Ansiklopedisi

BÜSR b. SÜFYÂN

بسر بن سفيان
BÜSR b. SÜFYÂN
Müellif: M. YAŞAR KANDEMİR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Erişim Tarihi: 15.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/busr-b-sufyan
M. YAŞAR KANDEMİR, "BÜSR b. SÜFYÂN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/busr-b-sufyan (15.06.2024).
Kopyalama metni

Hz. Peygamber’in hicretin 6. yılında, aralarında Büsr b. Süfyân’ın da bulunduğu Huzâa kabilesi ileri gelenlerine İslâmiyet’i kabul etmeleri için yazdığı mektup üzerine müslüman oldu. Aynı yıl Hz. Peygamber’i ziyaret etmek üzere Medine’ye gitti. Geri dönmek istediği zaman Resûl-i Ekrem pek yakında yapılacak umreye onun da katılmasını istediği için Medine’de kalmasını söyledi. Umre hazırlıkları tamamlanıp yola çıkıldığında Zülhuleyfe mevkiine gelince Hz. Peygamber Büsr’ü Mekke’ye yolladı ve toplayacağı bilgilerle geri dönmesini emretti. Büsr emredileni yaptı ve Usfân yakınlarındaki Gadîrü’l-Eştât mevkiinde Hz. Peygamber’i bularak Kureyşliler’in müslümanları Kâbe’ye sokmak istemediklerini ve onlarla savaşmak üzere hazırlık yaptıklarını bildirdi. Hicretin 8. yılında Mekke fethine hazırlanırken Hz. Peygamber Büsr’ü, Büdeyl b. Verkā ile beraber Huzâa’nın bir kolu olan kendi kabileleri Kâ‘boğulları’nı ramazan ayında Medine’ye getirmekle görevlendirdi. Mekke fethine 500 kişiyle katılan Benî Kâ‘b’ın üç sancaktarından biri Büsr idi. Huneyn Gazvesi’nde de kabilesinin iki sancağından birini o taşıdı. Hicretin 9. yılında Benî Kâ‘b’ın zekâtını toplama vazifesi ona verildi. Aynı yıl yapılan Tebük Gazvesi’ne kabilesinin halkını toplayıp getirmekle görevlendirilen üç kişiden biri yine Büsr b. Süfyân’dı. Onun ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir.


BİBLİYOGRAFYA

Buhârî, “Meġāzî”, 35.

, II, 572-574, 579-580, 800, 819; III, 973, 990.

, II, 95, 160; IV, 294; V, 458.

, I, 216.

, s. 329-330.

, I, 149.

Muhammed Hamîdullah, el-Ves̱âʾiḳu’s-siyâsiyye, Beyrut 1403/1983, s. 276-277.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul’da basılan 6. cildinde, 494-495 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER