ÇANAKKALE MUHAREBELERİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ÇANAKKALE MUHAREBELERİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

ÇANAKKALE BOĞAZI
Marmara denizi ile Ege denizini birbirine bağlayan boğaz.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Türk Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı.
Altıncı kitabında Çanakkale muharebelerinden bahsedilen eser
SAFAHAT
Mehmed Âkif Ersoy’un (ö. 1936) yedi kitaptan oluşan şiir külliyatı.
Çanakkale muharebeleri için gazel yazan dönemin padişahı
MEHMED V
Osmanlı padişahı (1909-1918).
Padişahın gazeline tahmîs yazan şair
BEYATLI, Yahya Kemal
Türk şairi ve nesir yazarı.
Padişahın isteği üzerine “İlhâm-ı Nusret” adlı şiiri yazan şair
ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN
Tanzimat’tan sonraki yenileşme devri Türk edebiyatının tanınmış şair ve tiyatro yazarı.
“Bir Yolcuya” adlı şiiri yazan şair
ONAN, Necmettin Halil
Cumhuriyet dönemi şairlerinden, eğitimci.
Muharebeler devam ederken başkumandanlığın daveti üzerine Çanakkale’ye giden şairlerden
KORYÜREK, Enis Behiç
Beş Hececiler’den, şair.
Muharebeler devam ederken başkumandanlığın daveti üzerine Çanakkale’ye giden şairlerden
ORHON, Orhan Seyfi
Beş Hececi şairlerden, yazar.
Muharebeler devam ederken başkumandanlığın daveti üzerine Çanakkale’ye giden şairlerden
TANRIÖVER, Hamdullah Suphi
Hatip, şair ve yazar.
Muharebeler devam ederken başkumandanlığın daveti üzerine Çanakkale’ye giden şairlerden
YURDAKUL, Mehmet Emin
Türk millî şairi.
Çanakkale muharebelerine katılmış gazilerle yaptığı mülâkatları yayımlayan yazar
ÜNAYDIN, Ruşen Eşref
Eğitimci, yazar.
Çanakkale muharebelerini romanlarında anlatan yazar
SEPETÇİOĞLU, Mustafa Necati
Popüler tarihî roman yazarı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER