CANDAROĞULLARI - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

CANDAROĞULLARI ile İLİŞKİLİ MADDELER

İSFENDİYAR BEY
Sinop’ta hüküm süren Candaroğulları beyi (1392-1440).
KIZIL AHMED BEY
Candaroğulları Beyliği’nin son hükümdarı.
Beyliğin kurucusu Süleyman Paşa'nın çağdaşı
ORHAN
Osmanlı padişahı (1324-1362).
Kötürüm Bayezid'in çağdaşı
MURAD I
Osmanlı padişahı (1362-1389).
Beyliğin Kastamonu şubesini Osmanlı topraklarına katan padişah
BAYEZİD I
Yıldırım lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1389-1403).
İsfendiyar Bey’in torunu Hatice Sultan'la evlenen padişah
MURAD II
Osmanlı padişahı (1421-1444, 1446-1451).
Beyliğe son veren padişah
MEHMED II
Osmanlı padişahı (1444-1446, 1451-1481).
İsfendiyar Bey’in desteklediği kişi
MUSTAFA ÇELEBİ, Düzme
Osmanlı şehzadesi.
Candaroğulları soyundan gelen devlet adamı
ŞEMSİ AHMED PAŞA
Osmanlı beylerbeyi ve tarihçisi.
Kızıl Ahmed'in sığındığı hükümdar
UZUN HASAN
Akkoyunlu hükümdarı (1452-1478).
Ailesi ile dostça münasebetlerde bulundukları ve Süleyman Paşa'yı ziyaret eden kişi
ÂRİF ÇELEBİ
Sultan Veled’in oğlu, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin torunu.
İsfendiyar Bey’in desteklediği kişi
BEDREDDİN SİMÂVÎ
Osmanlı fakih ve mutasavvıfı, önemli bir isyan ve ihtilâl hareketinin başlatıcısı.
Süleyman Paşa'yı ziyaret eden ve hakkında bilgi veren seyyah
İBN BATTÛTA
Ortaçağ’ın en büyük müslüman seyyahı.
Süleyman Paşa adına İntiḫâb-ı Süleymânî adlı Farsça tasavvufî eserini kaleme alan âlim
ŞÎRÂZÎ, Mahmûd b. İlyâs
Din âlimi ve hekim.
Yerini aldığı beylik
ÇOBANOĞULLARI
Kuzeybatı Anadolu’da XII. yüzyıl sonlarında kurulan bir Türk beyliği.
Hâkimiyetini tanıyıp vergi verdikleri devlet
İLHANLILAR
İran’da kurulan bir Moğol devleti (1256-1353).
İsfendiyar Bey’in dostça ilişkiler kurduğu devlet
MEMLÜKLER
Mısır, Suriye ve Hicaz’da hüküm süren müslüman Türk devleti (1250-1517).
İBN NECCÂR CAMİİ
Kastamonu’da Candaroğulları dönemine ait cami.
İSMÂİL BEY KÜLLİYESİ
Kastamonu’da Candaroğulları beylerinden Kemâleddin İsmâil Bey adına XV. yüzyılda kurulan külliye.
KASTAMONU
Karadeniz bölgesinin batı kesiminde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
SİNOP
Karadeniz bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER