ÇARHNÂME - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÇARHNÂME

چرخنامه
bk. AHMED FAKİH
Anadolu’da, çoğu XIII. yüzyılda yaşamış bazı mutasavvıf ve şairlerin taşıdıkları ortak ad ve mahlas.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER