CELÂLEDDİN ed-DEVVÂNÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

CELÂLEDDİN ed-DEVVÂNÎ

bk. DEVVÂNÎ
Dinî ve aklî ilimlerin çeşitli dallarında eser veren Eş‘arî kelâmcısı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER