CELÂLZÂDE SÂLİH ÇELEBİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

CELÂLZÂDE SÂLİH ÇELEBİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Kardeşi
CELÂLZÂDE MUSTAFA ÇELEBİ
Osmanlı tarihçisi, nişancı.
Doğduğu yer
VULÇITRIN
Kosova’da tarihî bir şehir.
Hocası
KEMALPAŞAZÂDE
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Hocası
HAMDULLAH EFENDİ, Şeyh
Osmanlı hat ekolünün kurucusu.
Târîh-i Sultân Süleymân adlı eserinde dönemi olaylarını anlattığı padişah
SÜLEYMAN I
Osmanlı padişahı (1520-1566).
Cemâleddin Muhammed Avfî’nin tarih ve ahlâka dair Farsça eserinin çevirisini yaptıran şehzade
BAYEZİD, Şehzade
Kanûnî Sultan Süleyman’ın saltanat iddiasıyla isyan eden Hürrem Sultan’dan olma oğlu.
Kaside yazdığı vezîriâzam
AYAS PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Müderrislik yaptığı yerlerden
SAHN-ı SEMÂN
Fâtih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’da kurulan yüksek dereceli medrese.
Kadılık yaptığı yerlerden
HALEP
Suriye’nin ikinci büyük şehri.
Kadılık yaptığı yerlerden
ŞAM
İslâm dünyasının önemli tarihî şehirlerinden biri, günümüzde Suriye’nin başşehri.
Kadılık yaptığı yerlerden
MISIR
Büyük bir kesimi Afrika’da, küçük bir kesimi (Sînâ yarımadası) Asya’da yer alan ülke.
Eserleri üzerine çalışma yapan şarkiyatçı
TAUER, Felix
Çek şarkiyatçısı.
Târîh-i Mısır adlı eserini yazarken faydalandığı müelliflerden
SÜYÛTÎ
Tefsir, hadis, fıkıh, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
Târîh-i Mısır adlı eserini yazarken faydalandığı müelliflerden
MAKRÎZÎ
Mısırlı tarihçi.
Târîh-i Mısır adlı eserini yazarken faydalandığı müelliflerden
EBÜ’l-FİDÂ
Eyyûbî hânedanına mensup melik, tarihçi ve coğrafyacı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER