« Madde sayfasına git

CENNET ile İLİŞKİLİ MADDELER

الجنة
Karşıtı
CEHENNEM
İnkârcıların ve günahkârların âhirette cezalandırılacakları yer.
ÂHİRET
Dünya hayatından sonra başlayıp ebediyen devam edecek olan ikinci hayat.
KIYAMET
Dünyanın bağlı olduğu kozmik sistemde meydana gelecek değişimin ardından ölülerin diriltilmesiyle başlayıp ebediyen devam edecek olan âlem.
ADN
Cennetin en yüksek mevkiine veya değişik yerlerinin tamamına verilen ad.
FİRDEVS
Cennetin tamamı veya bir bölümü için kullanılan isimlerden biri.
SEVAP
Dinî açıdan makbul sayılan davranışların âhiretteki mükâfatı anlamında bir terim.
HAVZ-ı KEVSER
Âhirette Hz. Muhammed’in ümmetiyle yanında buluşacağı bildirilen havuz ve nehir.
ASHÂBÜ’l-YEMÎN
Amel defteri sağ taraflarından verilenler, cennetlikler anlamında bir Kur’an terimi.
HULD
Ebediyet ve ölümsüzlük anlamında bir Kur’an terimi.
Konu hakkında yazılan bir eser
HÂDİ’l-ERVÂH
İbn Kayyim el-Cevziyye’nin (ö. 751/1350) cenneti ve oradaki hayatı konu edinen eseri.
A‘RÂF
Cennetle cehennemi birbirinden ayıran bölgedeki surun yüksek kısmının adı.
SİDRETÜ’l-MÜNTEHÂ
Hz. Peygamber’in, Mi‘rac gecesi yanında ilâhî sırlara mazhar olduğu ağaç.
RÜ’YETULLAH
Müminlerin âhirette Allah’ı görmesi anlamında bir kelâm terimi.
HÛRİ
Cennet kadınlarını ve onların güzelliğini ifade eden bir tabir.
GILMAN
Cennet ehlinin hizmetiyle görevlendirilen gençler anlamında bir Kur’an terimi.
SELSEBÎL
Cennetin pınarlarından birinin ismi veya sıfatı.
TÛBÂ
Cennetteki bir ağaçla ilişkilendirilen Kur’an terimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER