CERCERÂÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

CERCERÂÎ

bk. ABBAS b. HASAN el-CERCERÂÎ
Abbâsî veziri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER