CHERBONNEAU, Jacques Auguste - TDV İslâm Ansiklopedisi

CHERBONNEAU, Jacques Auguste

Müellif:
CHERBONNEAU, Jacques Auguste
Müellif: MUSTAFA FAYDA
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1993
Erişim Tarihi: 24.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/cherbonneau-jacques-auguste
MUSTAFA FAYDA, "CHERBONNEAU, Jacques Auguste", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/cherbonneau-jacques-auguste (24.06.2024).
Kopyalama metni

28 Ağustos 1813’te La Chapelle Blanche’ta doğdu. Paris’teki Ecole des Langues Orientales’de meşhur müsteşriklerden Silvestre de Sacy ile Caussin de Perceval’den Arapça öğrendi. Fransız hükümeti onu Arapça öğretmeni olarak Cezayir’in Konstantin şehrine gönderdi, okulların düzenlenmesi ve ders kitaplarının yazılması görevini de kendisine verdi. 1879’da Paris’e döndü ve mezun olduğu okula Arapça profesörü tayin edildi. 1882 yılında Paris’te öldü.

Eserleri. Cherbonneau Cezayir’de Arap dili, edebiyatı ve lehçeleri üzerinde, ayrıca Fâtımîler ve Benî Hafs gibi devletler başta olmak üzere İslâm tarihine ait çeşitli konularda çalışmalar yaptı. Bazı kaynak eserlerin metinlerini ve Fransızca tercümelerini yayımladı. Müstakil eserleri şunlardır: Essai sur l’histoire de la littérature arabe au Sudan (Konstantine 1856); Dictionnaire Français-arabe (Paris 1876); Fables de Lokman (Paris 1847, 1925); Anecdotes musulmanes (Cezayir 1847); Exercices sur la lecture des manuscrits arabes (1852); Traité méthodique de la conjugaison Arabe dans la dialect Algerien (Paris 1854); Leçon de lecture Arabe (Paris 1856).

Cherbonneau, İbn Vâdirân’ın Târîḫu Tûnis, İbn Hammâd’ın Kitâbü’n-Nübeẕi’l-muḥtâce, Ebü’l-Hayr el-İşbîlî’nin Kitâbü’l-Filâḥa, İbn Battûta’nın Riḥle, Abderî’nin er-Riḥletü’l-Maġribiyye, İbn Kunfüz’ün el-Fârisiyye ve İbnü’l-Kūtıyye’nin Târîḫu iftitâḥi’l-Endelüs adlı eserlerinden bazı bölümleri Fransızca’ya çevirerek yayımlamıştır (Index Islamicus, s. 277, 327, 333-335, 694). Ayrıca başta Journal Asiatique olmak üzere Revue Africaine, Nouvelles annales des voyages, Revue orientale et algérienne, Revue de géographie, Revue de l’Orient gibi belli başlı dergilerde 100’e yakın makale yazmıştır.


BİBLİYOGRAFYA

, I, 1108; II, 1594.

Ebü’l-Kāsım-ı Sehâb, Ferheng-i Ḫâverşinâsân, Tahran, ts., s. 96-97.

, II, 94.

J. Fück, Die Arabischen Studien in Europa, Leipzig 1955, s. 203.

, IV, 74.

Necîb el-Akīkī, el-Müsteşriḳūn, Kahire 1964, I, 198-199.

W. H. Behn, Index Islamicus: 1665-1905, Millersville 1989, bk. İndeks.

L. Drapeyron, “M. Auguste Cherbonneau: Son travaux publiés dans la Revue de géographie”, Revue de géographie, XII, Paris 1883, s. 42-45.

, X, 406.

, II, 920.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1993 yılında İstanbul’da basılan 7. cildinde, 519-520 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER