CÜNÂDE b. EBÛ ÜMEYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

CÜNÂDE b. EBÛ ÜMEYYE

جنادة بن أبي أمية
Müellif:
CÜNÂDE b. EBÛ ÜMEYYE
Müellif: AHMET ÖNKAL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1993
Erişim Tarihi: 15.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/cunade-b-ebu-umeyye
AHMET ÖNKAL, "CÜNÂDE b. EBÛ ÜMEYYE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/cunade-b-ebu-umeyye (15.07.2024).
Kopyalama metni

Ezd kabilesinin Zehrân koluna mensup olan Cünâde’nin babası Ebû Ümeyye de sahâbî idi; adı bazı kaynaklarda Mâlik, bazılarında da Kebîr şeklinde geçmektedir. Cünâde’nin, yine sahâbî olan Cünâde b. Mâlik el-Ezdî ve 67 (686) yılında vefat eden tâbiî Cünâde b. Ebû Ümeyye Kebîr ed-Devsî ile karıştırıldığı anlaşılmaktadır. Cünâde Hz. Peygamber’den ve Hz. Ömer, Hz. Ali, Muâz b. Cebel, Ebü’d-Derdâ, Ubâde b. Sâmit ve Büsr b. Ebû Ertât’tan hadis rivayet etmiştir. Kendisinden de oğlu Süleyman ile Mücâhid b. Cebr, Recâ b. Hayve, Abdurrahman es-Sunâbihî gibi âlimler rivayette bulunmuşlardır.

Hz. Osman döneminde orduya katılan ve Muâviye’nin maiyetinde donanma kumandanlığını yürüten Cünâde, özellikle Muâviye döneminde her yıl Akdeniz ve Ege’de deniz seferlerine çıkmış, 53 (673) yılında Rodos’u fethetmiş, Girit’i de kısmen almış ve kaynaklarda Ervâd adası diye zikredilen Kapudağ yarımadasında müslümanların o dönemlerde deniz üssü olarak kullandıkları yeri ele geçirmiştir (54/674). Herhalde bu başarılarından dolayı Muâviye Cünâde’nin nesebini kendi şeceresiyle birleştirerek onu bir nevi kardeş ilân etmek istemiş, fakat Cünâde bunu kabul etmemiştir.

Cünâde b. Ebû Ümeyye 80 (699) yılında Şam’da vefat etmiştir. 75, 77 ve 86 yıllarında vefat ettiği de rivayet edilmektedir.


BİBLİYOGRAFYA

, V, 434-435.

, VII, 439.

, II, 232.

, s. 237.

, II, 240.

, IV, 259; V, 288, 293, 301, 309, 315, 322.

, s. 386.

, I, 242-243.

, I, 162.

, I, 354-356; VI, 19.

, V, 133-135.

, IV, 62-63.

a.mlf., , I, 67.

, I, 245-246, 247, 263; IV, 10-11.

a.mlf., , II, 115-116.

, II, 320.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1993 yılında İstanbul’da basılan 8. cildinde, 116 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER