DANİŞMEND, İsmail Hami - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

DANİŞMEND, İsmail Hami ile İLİŞKİLİ MADDELER

Atası
DÂNİŞMEND GAZİ
Dânişmendli hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1071-1085).
Eşi Nazan Hanım'ın dedesi
SAİD PAŞA, Eğinli
II. Abdülhamid’in mâbeyin müşiri.
Eğitim gördüğü ve görev yaptığı yer
MEKTEB-i MÜLKİYYE
Osmanlı Devleti’nde memur yetiştirmek amacıyla 1858’de açılan okul.
İstanbul delegesi olarak katıldığı kongre
SİVAS KONGRESİ
Erzurum Kongresi kararlarının bütün Anadolu ve Rumeli’ye yayılmasını sağlamak üzere Sivas’ta toplanan kongre (4-11 Eylül 1919).
Birlikte Türklük dergisini çıkardığı şahıs
AREL, Hüseyin Sadeddin
Ünlü Türk mûsiki bilgini, bestekâr ve hukukçu.
Birlikte sözlük çalışması yaptığı şahıs
ATAÇ, Nurullah
Cumhuriyet dönemi eleştirmeni ve deneme yazarı.
İstifade ettiği ilim adamı
İSMAİL SAİB SENCER
Son dönem âlim ve hâfız-ı kütüblerinden.
Türkiye Tarihi Selçuklular Devri adlı eserini eleştirdiği kişi
YİNANÇ, Mükrimin Halil
Türk tarihçisi.
Yazılar yayınladığı dergi
TÜRK YURDU
1911 yılından itibaren İstanbul ve Ankara’da yayımlanan Türkçü dergi.
Yazılar yayınladığı dergi
ÇINARALTI
Orhan Seyfi Orhon tarafından çıkarılan haftalık Türkçü fikir ve sanat dergisi.
Hakkında kitap yazdığı şahıs
ALİ SUÂVİ
Siyasî mücadele ve fikir adamı, gazeteci, Yeni Osmanlılar Cemiyeti üyesi ve ilk Türkçülerden.
Belgelere dayalı olarak hakkında kitap yazdığı olay
OTUZBİR MART VAK‘ASI
II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan askerî isyan.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER