DECCÂL - TDV İslâm Ansiklopedisi

DECCÂL

دجّال
Müellif:
DECCÂL
Müellif: EMİN ÂŞIKKUTLU
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2019
Erişim Tarihi: 18.04.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/deccal--hadis
EMİN ÂŞIKKUTLU, "DECCÂL", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/deccal--hadis (18.04.2024).
Kopyalama metni

Sözlükte “çok yalan söyleyen, göz boyayan, sahtekâr” anlamına gelir. Hz. Peygamber, kendinden sonra ortaya çıkacak yalancı peygamberlerden söz ederken onlar hakkında “deccâl, kezzâb” tabirlerini kullanmıştır (Buhârî, “Fiten”, 25; Müslim, “Fiten”, 84). Hadis uydurmayı meslek haline getiren yalancı râvileri ifade etmek için cerh ve ta‘dîl ilminde deccâl kelimesi kullanılmıştır. Cerh lafızlarını en ağırından en hafifine doğru altı dereceye ayıran hadis tenkitçilerinden İbn Ebû Hâtim, Hatîb el-Bağdâdî, İbnü’s-Salâh, Zehebî ve Zeynüddin el-Irâkī’ye göre deccâl terimi birinci derecede, İbn Hacer el-Askalânî ve Sehâvî’ye göre ise ikinci derecede ağır cerh lafızlarındandır. Buna göre deccâl olarak nitelendirilen kimsenin rivayet ettiği hadis hiçbir şekilde kullanılmaz.


BİBLİYOGRAFYA

, “deccâl” md.

Buhârî, “Fiten”, 25.

Müslim, “Fiten”, 84.

Hatîb, el-Kifâye, Medine, ts., s. 23.

İbnü’s-Salâh, ʿUlûmü’l-ḥadîs̱, Kahire, ts., s. 59.

, I, 4.

Irâkī, Şerḥu’l-Elfiye, Beyrut, ts., II, 10-11.

İbn Hacer el-Askalânî, Şerḥu Nuḫbeti’l-fiker, Kahire 1989, s. 65.

, I, 370.

, I, 346.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2019 yılında Ankara’da basılan 9. cildinde, 72 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER