DEFNÜ’z-ZÜNÛB - TDV İslâm Ansiklopedisi

DEFNÜ’z-ZÜNÛB

دفن الذنوب
Müellif:
DEFNÜ’z-ZÜNÛB
Müellif: MUSTAFA AĞIRMAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1994
Erişim Tarihi: 25.02.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/defnuz-zunub
MUSTAFA AĞIRMAN, "DEFNÜ’z-ZÜNÛB", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/defnuz-zunub (25.02.2024).
Kopyalama metni

“Günahların gömülmesi” mânasına gelen defnü’z-zünûb konusunda bilinen tek kaynak, İbn Fazlullah el-Ömerî’nin (ö. 749/1349) et-Taʿrîf bi’l-muṣṭalaḥi’ş-şerîf adlı eseridir. Burada verilen bilgiye göre Araplar’dan bir kimse büyük bir cürüm işlediği zaman onun güvendiği bazı kişiler, haksızlığa uğrayanın kabilesine gider, içlerinden biri kabile büyüklerinin huzurunda mazluma hitaben, “Senden falancanın günahını defnetmeni istiyoruz. Zaten o da sana karşı işlediği suçları itiraf etmektedir” diye söze başlar ve suçlunun bütün kusurlarını sayıp dökerdi. Bunun üzerine haksızlığa uğrayan kişi, haksızlık yapan kimsenin bütün suçlarının bunlardan ibaret olduğunu belirterek yerde kendi eliyle bir çukur açar ve, “Kendisini suçladığım falancanın günahlarını bu çukura attım ve buraya elimle gömdüm” derdi. Sonra da çukuru toprakla kapatır ve eliyle düzeltirdi. Araplar arasında çok yaygın olan bu tören sayesinde suç işleyen kişi ancak bu şekilde kendisini temize çıkararak gönül huzuruna kavuşabilirdi.

Her iki tarafın seçkinler meclisi huzurunda sözlü olarak yapılan bu törende yazılı bir belge kullanılmazdı. Defnü’z-zünûb için meliklerin besmeleyle başlayan yazılı belge verdiğini söyleyen Ömerî bu belgelere bir de örnek zikretmektedir. Bu gelenek günümüzde tamamen ortadan kalkmıştır.


BİBLİYOGRAFYA

İbn Fazlullah el-Ömerî, et-Taʿrîf, Kahire 1312, s. 165-167.

, XIII, 352-355.

J. Chelhod, “al-D̲h̲unūb, Dafn”, , II, 255.

a.mlf., “L’enterrement des délits chez les Arabes”, (1959), s. 215-220.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1994 yılında İstanbul’da basılan 9. cildinde, 88 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER