MUSTAFA AĞIRMAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSTAFA AĞIRMAN

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DEBÂ
Birleşik Arap Emirlikleri’nde eski bir liman şehri.
DEFNÜ’z-ZÜNÛB
Araplar arasında suç işleyen kimsenin suçunun bağışlanması için yapılan bir merasim.
GAMRE SEFERİ
Hz. Peygamber’in, Hendek Gazvesi’nde Kureyşliler’le iş birliği yapan Esedoğulları üzerine gönderdiği seriyye (6/627).
HÂRİS b. FİHR (Benî Hâris b. Fihr)
Kureyş kabilesinin bir kolu.
HÂRİS b. K‘B (Benî Hâris b. Kâ‘b)
Kahtânîler’e mensup bir Arap kabilesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER