DEFTER - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

DEFTER ile İLİŞKİLİ MADDELER

DEFTERHÂNE
Osmanlılar’da arazi ve timar kayıtlarıyla ilgili defterlerin saklandığı devlet dairesinin adı.
DEFTER EMİNİ
Osmanlılar’da Defterhâne’nin âmirine verilen isim.
RÛZNÂMÇE
Osmanlı bürokrasisinde çeşitli kalemlerde tutulan bir tür defterin adı.
CERÎDE NEZÂRETİ
1831 yılında Osmanlı Devleti’nde maliye, nüfus ve istatistik işlerine bakmak üzere kurulan daire.
AHKÂM DEFTERİ
Osmanlı Devleti’nde genellikle maliyeye ait hükümlerin toplandığı defterlere verilen ad.
AYNİYAT DEFTERİ
Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda sadâretten nezâretlere, çeşitli dairelere ve vilâyetlere yazılan tezkirelerin sûretlerinin kaydedildiği defterlere verilen ad.
MÜHİMME DEFTERİ
Dîvân-ı Hümâyun’da tutulan zabıt sûretlerinin toplandığı defterlere verilen ad.
SİCİLL-i AHVÂL DEFTERLERİ
Osmanlılar’da devlet memurlarının sicil kayıtlarını içine alan defterlerin adı.
ATİK ŞİKÂYET DEFTERİ
Osmanlılar’da XVII. yüzyılın ortalarından itibaren herhangi bir şikâyet için Dîvân-ı Hümâyun’a yapılan müracaatlara karşılık olarak çıkan fermanların kaydedildiği defterlere verilen ad.
DİPLOMATİK
Belgelerin özelliğini inceleyen bilim dalı.
ŞER‘İYYE SİCİLLERİ
Osmanlı mahkemelerinde verilen kararların ve tutulan kayıtların toplandığı defterler.
ESÂME
Kapıkulu askerlerinin isim ve maaşlarının kayıtlı olduğu defterleri, bu defterlerdeki isimleri ve daha çok burada adı geçenlerin ellerindeki belgeyi ifade eden tabir.
BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ
Osmanlı Devleti’ne ait resmî defter, sicil ve evrakın bugün muhafaza edildiği yer.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER