DELÂİL-i NÜBÜVVET-i MUHAMMEDÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

DELÂİL-i NÜBÜVVET-i MUHAMMEDÎ

دلائل نبوة محمدي
bk. MEÂRİCÜ’n-NÜBÜVVE
Muîn el-Miskîn’in (ö. 907/1501-1502) Hz. Peygamber’in hayatı ve mûcizelerine dair Farsça eseri.

bk. CELÂLZÂDE MUSTAFA ÇELEBİ
Osmanlı tarihçisi, nişancı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER