DERTLİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

DERTLİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

ÂŞIK
Kendisinin veya başkalarının şiirlerini saz eşliğinde çalıp söyleyen ve halk hikâyeleri anlatan saz şairi.
ÂŞIK EDEBİYATI
Kendisinin veya başkalarının şiirlerini saz eşliğinde çalıp okuyan ya da halk hikâyeleri anlatan ve âşık adı verilen saz şairlerinin oluşturduğu edebiyat.
Âşıklık geleneğinde başarılı olduğu tür
MUAMMA
Mesaj gizleme ve çözme yöntemleriyle klasik Arap, Fars ve Türk şiirinde içine isim gizlenmiş beyit ve kıtaları ifade eden bir terim.
Üzerine kaside yazdığı kıyafet
FES
Eskiden Osmanlılar’da, bugün de bazı İslâm ülkelerinde kullanılmakta olan bir baş kıyafeti.
İltifatını gördüğü padişah
MAHMUD II
Osmanlı padişahı (1808-1839).
Çağdaşlarından
ERZURUMLU EMRAH
Türk saz şairi.
Çağdaşlarından
SEYRÂNÎ
Türk saz şairi.
Çağdaşlarından
DADALOĞLU
Türk saz şairi.
Çağdaşlarından
ŞEM‘Î, Konyalı
Saz şairi.
Şiirlerinde etkisi görülen şairlerden
FUZÛLÎ
Klasik Türk edebiyatının en büyük şairlerinden.
Şiirlerinde etkisi görülen şairlerden
RÛHÎ-yi BAĞDÂDÎ
Daha çok terkibibendiyle tanınan divan şairi.
Şiirlerinde etkisi görülen şairlerden
ÂŞIK ÖMER
Türk saz şairi.
Şiirlerinde etkisi görülen şairlerden
GEVHERÎ
Türk saz şairi.
Şiirlerinde etkisi görülen şairlerden
KARACAOĞLAN
Ünlü saz şairi.
Şiirlerinde etkisi görülen şairlerden
KAYGUSUZ ABDAL
Alevî-Bektaşî edebiyatının kurucusu olarak kabul edilen mutasavvıf şair.
Şiirlerinde etkisi görülen şairlerden
PÎR SULTAN ABDAL
XVI. yüzyıl halk şairi.
Divanını neşreden araştırmacı
ONAY, Ahmet Talat
Şair, yazar, edebiyat araştırmacısı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER