DERVİŞ AHMED EFENDİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

DERVİŞ AHMED EFENDİ

bk. MÜNECCİMBAŞI, Ahmed Dede
Osmanlı âlimi, müneccim, mutasavvıf ve tarihçi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER