DIRÂRİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

DIRÂRİYYE

الضرارية
bk. DIRÂR b. AMR
Basra Mu‘tezilesi’nin ilk âlimlerinden.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER