DUDA, Herbert Wilhelm - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

DUDA, Herbert Wilhelm ile İLİŞKİLİ MADDELER

Hocası
KRAELITZ-GREIFENHORST, Friedrich von
Avusturyalı Türkolog.
Hocası
HARTMANN, Richard
Alman şarkiyatçısı.
Hocası
FISCHER, August
Arapça sözlük ve gramer çalışmalarıyla tanınan Alman şarkiyatçısı.
Hocası
DENY, Jean
Türk dili üzerindeki çalışmaları ile tanınan Fransız Türkologu.
Türkçe dersleri aldığı edebiyatçı
GÖKYAY, Orhan Şaik
Dil, tarih ve edebiyat araştırmacısı, şair.
Talebesi
HANCİÇ, Adem
Bosnalı Osmanlı tarihçisi.
Talebesi
IŞILTAN, Fikret
Ortaçağ tarihçisi.
el-Evâmirü’l-ʿAlâʾiyye fi’l-umûri’l-ʿAlâʾiyye adlı eserinin muhtasarını Almanca'ya çevirdiği tarihçi
İBN BÎBÎ
Anadolu Selçukluları hakkındaki el-Evâmirü’l-ʿAlâʾiyye fi’l-umûri’l-ʿAlâʾiyye adlı Farsça eseriyle tanınan İranlı edip ve tarihçi.
Muhabir üyesi olduğu kurum
TÜRK DİL KURUMU
Türk dili konusunda araştırma ve yayın yapmak amacıyla esası 1932’de oluşturulan kurum.
LVI. cildi altmışıncı yaş armağan kitabı olarak yayımlanan dergi
WIENER ZEITSCHRIFT für die KUNDE des MORGENLANDES
Avusturya’da yayımlanan şarkiyat dergisi.
Çağdaşı
GOTTSCHALK, Hans Ludwig
Yahudi asıllı Alman şarkiyatçısı.
Hakkında kitap yazdığı edebiyatçı
AHMED HÂŞİM
Türk şairi ve deneme yazarı.
Hakkında kitap yazdığı mutasavvıf
YÛNUS EMRE
Mutasavvıf Türk şairi.
Hakkında araştırma yaptığı konu
KIRK VEZİR
Doğu-İslâm dünyasının ortak hikâyeler külliyatından biri.
Hakkında kitap yazdığı konu
FERHAD ve ŞİRİN
Mesneviler ve halk hikâyeleriyle karagöz ve orta oyununda işlenmiş klasik aşk macerası.
Hakkında makaleler yayımladığı külliye
ŞERİF HALİL PAŞA KÜLLİYESİ
Bulgaristan’ın Şumnu şehrinde XVIII. yüzyılın ortasında inşa edilen külliye.
Mûş u Gürbe adlı manzumesini Almanca'ya çevirdiği şair
UBEYD-i ZÂKÂNÎ
Hicviyeleriyle tanınan İranlı şair ve edip.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER