« Madde sayfasına git

DUDA, Herbert Wilhelm ile İLİŞKİLİ MADDELER

Koprivsatica Müzesi’nde bulunan bir fermanını yayımladığı padişah
MAHMUD II
Osmanlı padişahı (1808-1839).
Hocası
KRAELITZ-GREIFENHORST, Friedrich von
Avusturyalı Türkolog.
Hocası
HARTMANN, Richard
Alman şarkiyatçısı.
Hocası
FISCHER, August
Arapça sözlük ve gramer çalışmalarıyla tanınan Alman şarkiyatçısı.
Hocası
DENY, Jean
Türk dili üzerindeki çalışmaları ile tanınan Fransız Türkologu.
Hakkında kitap yazdığı kişi
YÛNUS EMRE
Mutasavvıf Türk şairi.
Hakkında kitap yazdığı kişi
AHMED HÂŞİM
Türk şairi ve deneme yazarı.
Eserinin muhtasarını Almanca'ya çevirerek yayımladığı müellif
İBN BÎBÎ
Anadolu Selçukluları hakkındaki el-Evâmirü’l-ʿAlâʾiyye fi’l-umûri’l-ʿAlâʾiyye adlı Farsça eseriyle tanınan İranlı edip ve tarihçi.
Hikayelerinin çevirisini yaptığı kişi
KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri
Türk edip ve diplomatı.
Eserlerinden Almanca'ya tercümeler yaptığı yazar
KARAY, Refik Halit
Türk hikâyeci ve romancısı.
Eserlerinden Almanca'ya tercümeler yaptığı yazar
ATAY, Falih Rıfkı
Gazeteci ve yazar.
Mûş u Gürbe başlıklı hicvine dair tercümeli yayın yaptığı kişi
UBEYD-i ZÂKÂNÎ
Hicviyeleriyle tanınan İranlı şair ve edip.
Eserinin tıpkıbasımına önsöz ve bibliyografya eklediği tarihçi
HAMMER-PURGSTALL, Joseph Freiherr von
Osmanlı tarihine dair eserleriyle tanınan Avusturyalı şarkiyatçı.
Muhabir üyesi olduğu kurum
TÜRK DİL KURUMU
Türk dili konusunda araştırma ve yayın yapmak amacıyla esası 1932’de oluşturulan kurum.
LVI. cildi altmışıncı yaş armağan kitabı olarak yayımlanan dergi
WIENER ZEITSCHRIFT für die KUNDE des MORGENLANDES
Avusturya’da yayımlanan şarkiyat dergisi.
Hakkında bir araştırma yayımladığı hikâye külliyatı
KIRK VEZİR
Doğu-İslâm dünyasının ortak hikâyeler külliyatından biri.
Hakkında kitap yazdığı konu
FERHAD ve ŞİRİN
Mesneviler ve halk hikâyeleriyle karagöz ve orta oyununda işlenmiş klasik aşk macerası.
Hakkında makaleler yayımladığı külliye
ŞERİF HALİL PAŞA KÜLLİYESİ
Bulgaristan’ın Şumnu şehrinde XVIII. yüzyılın ortasında inşa edilen külliye.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER