EBÛ KUREYŞ - TDV İslâm Ansiklopedisi

EBÛ KUREYŞ

أبو قريش
EBÛ KUREYŞ
Müellif: MEHMET ALİ SÖNMEZ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1994
Erişim Tarihi: 22.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-kureys
MEHMET ALİ SÖNMEZ, "EBÛ KUREYŞ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-kureys (22.07.2024).
Kopyalama metni

220 (835) yılı civarında Kuhistan’da doğdu. Tahsilini Rey, Kûfe, Basra, Hicaz ve Vâsıt’ta devrin ünlü hadis âlimlerinden olan Muhammed b. Humeyd er-Râzî, Ahmed b. Menî‘, Ebû Küreyb Muhammed b. Alâ ve Muhammed b. Müsennâ’nın yanında yaptı.

Bir süre Bağdat’ta ders verdi. Daha sonra Kuhistan’a yerleşerek burada hadis okutmaya devam etti, rivayetleri Horasan bölgesinde yaygınlaştı. İbn Mahled el-Attâr, Ebû Hâmid İbnü’ş-Şarkī, Ebû Bekir eş-Şâfiî ve Ebû Ali en-Nîsâbûrî gibi tanınmış muhaddisler ondan hadis rivayet ettiler.

Hâfızası güçlü, güvenilir bir hadis hâfızı olduğu kabul edilen Ebû Kureyş, biri müsned diğeri musannef türünden olmak üzere iki eser yazmış, ayrıca Mâlik b. Enes, Süfyân es-Sevrî, Şu‘be b. Haccâc ve Yahyâ b. Saîd gibi imamların hadislerini de bir kitapta toplamışsa da bu eserlerin günümüze ulaşıp ulaşmadığı bilinmemektedir.


BİBLİYOGRAFYA

, II, 169-170.

, IV, 564-565.

, XIV, 304-305.

a.mlf., , I, 468.

a.mlf., , II, 766-767.

, II, 309-310.

, III, 215.

, s. 324.

, VI, 73.

, II, 348-349.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1994 yılında İstanbul’da basılan 10. cildinde, 178 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER