EBÛ TÂLİB el-BEZZÂZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

EBÛ TÂLİB el-BEZZÂZ

bk. İBN GAYLÂN
el-Ġaylâniyyât olarak tanınan hadis cüzlerinin râvisi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER