EBÜ’l-ABBAS es-SEYYÂRÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

EBÜ’l-ABBAS es-SEYYÂRÎ

bk. SEYYÂRÎ
İlk sûfîlerden.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER