EBÜ’t-TAYYİB el-MÜTENEBBÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

EBÜ’t-TAYYİB el-MÜTENEBBÎ

bk. MÜTENEBBÎ
Arap şairi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER