« Madde sayfasına git

EDEBİYAT TARİHİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Edebiyat tarihine paralel olan bir alan
TENKİT
Değerini ortaya koymak amacıyla genelde sanat ve özelde bir edebiyat eserinin belirlenmiş ölçütlere göre incelenmesi ve analizini konu alan bilim dalı.
İlk edebiyat tarihi kitabının yazarı
MEMDUH, Abdülhalim
Edebiyat tarihçisi, şair ve yazar.
Modern anlamda edebiyat tarihi çalışmalarının kurucusu
ŞEHÂBEDDİN SÜLEYMAN
Yazar, fikir adamı, eğitimci.
Edebiyat tarihi anlayışı ve metodu üzerine yeni görüşler ortaya koyan araştırmacı
MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu, Türkoloji’de yeni ufuklar açmış ilim otoritesi, edip, yazar, siyaset ve devlet adamı.
Edebiyat tarihçilerinden
MUALLİM NÂCİ
Şair; tenkit, lugat ve edebiyat tarihi çalışmalarıyla tanınan müellif.
Edebiyat tarihi kitabı yazarlarından
BOLAYIR, Ali Ekrem
Daha çok II. Meşrutiyet’ten sonra yayımladığı hamâsî şiirleriyle tanınan Servet-i Fünûn devri şair ve yazarı.
Edebiyat tarihçilerinden
FÂİK REŞAD
Edebiyat tarihi ve hal tercümeleri sahasındaki çalışmaları ile tanınan yazar, şair, eğitimci, gazeteci ve hattat.
Edebiyat tarihçilerinden
ERTAYLAN, İsmail Hikmet
Edebiyat tarihi araştırmacısı, edip, eğitimci ve yazar.
Edebiyat tarihçilerinden
DİLMEN, İbrahim Necmi
Dille ilgili yazıları ve edebiyat tarihine dair eserleriyle tanınan âlim.
Edebiyat tarihçilerinden
LEVEND, Agâh Sırrı
Eğitimci, edebiyat tarihçisi ve dilci.
Edebiyat tarihçilerinden
TANPINAR, Ahmet Hamdi
Cumhuriyet dönemi şairi, romancı, deneme yazarı ve edebiyat tarihçisi.
Edebiyat tarihçilerinden
ERGUN, Sadettin Nüzhet
Türk edebiyatı tarihçisi, Üsküdar Hallaç Baba Sâdî Dergâhı’nın son şeyhi.
Edebiyat tarihçilerinden
ÖZÖN, Mustafa Nihat
Edebiyat tarihçisi, dilci ve eğitimci.
Edebiyat tarihçilerinden
BİLGEGİL, Mehmet Kaya
Edebiyat tarihi araştırmacısı, edip.
Edebiyat tarihçilerinden
ATSIZ, Hüseyin Nihal
Türkçü fikir adamı, tarihçi, Türkolog, şair ve roman yazarı.
Edebiyat tarihçilerinden
BANARLI, Nihad Sâmi
Edebiyat tarihçisi ve yazar.
Edebiyat tarihçilerinden
KOCATÜRK, Vasfi Mahir
Şair ve edebiyat tarihçisi.
Edebiyat tarihçilerinden
KABAKLI, Ahmet
Gazeteci, yazar, edebiyat tarihçisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER